torstai 1. helmikuuta 2018

AJOKORTIN SUORITTAMINEN VAIKEENTUU

Nyt eduskunnan käsittelyssä on kuljettajakoulutuksen ja -tutkinnon muutokset. Ajokokeen vastaanottaja joutuu erittäin kovaan vastuuseen verrattuna nykyiseen järjestelmään. Ajokokeeseen voi jatkossa mennä vaikka ajaminen ei vielä sujuisikaan. Nämä tulevat lisäämään hylättyjen ajokokeiden määrää monin kertaiseksi verrattuna nykyiseen. Lisäksi ajoaika pitenee ja ajokokeessa tullaan keskittymään enemmän ajamisen virheisiin, kuten ajotapaan.


Jatkossa ajokokeen läpäiseminen on huomattavasti nykyistä vaikeampaa ja tulee vaatimaan opettajalta osaamista, mikäli ajo-oppilas ei ole kuljettaja jo luonnostaan. Onkin helppo ennustaa että ajokortin kustannukset tulevat heinäkuun jälkeen monin kertaistumaan.  

sunnuntai 28. tammikuuta 2018

NOPEUSRAJOITETTU AUTO

LVM suunnittelee ensi vuoden alussa mahdollisuutta nuorille käyttää nopeusrajoitettuja henkilöautoja. Nykyisellään mopoautoja on liikenteessä erittäin vähän johtuen mopoautojen kalliista hinnoista. Nopeusrajoitettu auto voidaan myöhemmin muuttaa normaaliksi autoksi ja tullee näin monin kertaistamaan hitaasti liikkuvien autojen määrää. Maantiellä hidastelevat autot aiheuttavat huomattavaa jonoutumista ja täten muiden kanssa autoilijoiden vaarallisia ohituksia.

Tavoitteena on että vuonna 2019 voisi 15-vuotias saada luvan ajaa oikeaa autoa, jossa nopeutta on rajoitettu elektronisella rajoittimella

Yleisesti mopoautoja pidetään turvattomina, mutta tilastojen mukaa vain 3% onnettomuuksista on ollut vakavia, kun henkilöautoille tapahtuvista onnettomuuksista vakavia on noin 8%. Nykyisestä mopoautosta tekee turvallisen sen 45km/h ajonopeus, ja yllättäen mopoauton pieni massa. Koska mopoauto on kevyt on sillä vaikeampi aiheuttaa suurta vaaraa kevyelle liikenteelle.

perjantai 24. marraskuuta 2017

Raju hinnan korotus ajokorttiin

Suunnitteilla oleva uudistus tulee hyödyttämään Brittiläisen sijoisyhtiö Bridgepointin (Ajovarma) liiketoimintaa. Jatkossa erittäin harva voi saada ajokortin ensimmäisen ajokokeen jälkeen.

Tutkintoon tähtäävän ajokokeen tavoite on hylätä ajokoe useasti, jotta uusi kuljettaja lähtee liikenteeseen nöyrällä asenteella. Henkilöille joille oman tilan hallinta tuottaa ongelmia tämä ei kuitenkaan tule toimimaan.


http://www.iltalehti.fi/autouutiset/201711152200533783_oa.shtml?_ga=2.132164102.984686022.1511287255-139585431.1497243036

sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Kuljettajakoulutuksen uudistus 2018 heinäkuussa nostaa ajokortin hintaa

Tekeillä oleva kuljettajakoulutuksen uudistus tulee nostamaan ajokortin suorittamisen kustannuksia huomattavasti, vaikka julkisuudessa väitetään hinnan alenevan. Keskivertotaitoisen oppilaan kustannukset tulevat kallistumaan nykyisestä huomattavasti.

Nykyisellään ajokortin saa edullisimmillaan noin 1500€ kaikkine opetuksineen ja tutkintomaksuineen. Jatkossa tutkintomaksut voivat olla jopa kolminkertaiset nykyiseen verrattuna. Ajo-opetuksen hintaa on vaikea arvioida, mutta vertaamalla Ison-Britannian tilanteeseen, voi arvioida sopivan ajomäärän olevan noin 30 - 40 tuntia ja lisäksi kotona tapahtuva lisäharjoittelu. Näin arvioiden ajokortin hinta tullee olemaan noin 2000 - 3000€ + kotona tapahtuva lisäharjoittelu.

Jatkossa vain erittäin taitava voi saada ajokortin halvalla. Muiden kohdalla ajokortin suorittamisen hinta tulee kasvamaan.

perjantai 27. lokakuuta 2017

Tasapainoinen vai tutkintopainotteinen järjestelmä?

Mitä pitää tehdä, jos Suomessa siirrytään tutkintopainotteiseen järjestelmään? 

Tässä selvityksessä kerätyn tiedon pohjalta näyttää siltä, täysin tutkintokeskeiseen, ilman mitään pakollista koulutusta sisältävään järjestelmään siirtyminen ei vaikuta perustellulta. Asiakkaiden kannalta keskimääräiset kustannukset eivät todennäköisesti pienenisi, vaan saattaisivat jopa nousta. Ei ole näyttöä myöskään siitä, että tutkintopainotteinen järjestelmä tuottaisi paremman turvallisuustason. Tutkintopainoitteiseen suuntaan on mahdollista siirtyä seuraavassa esitetyin edellytyksin.


Kuljettajantutkinto 

Jos tutkintopainotteiseen järjestelmään siirryttäisiin, pitäisi tutkintoa muuttaa kattamaan selvästi entistä laajempi kokonaisuus ajamisessa tarvittavista taidoista.
1) Kuljettajantutkinto on suunniteltava uudelleen ja sen vaatimustasoa on kohotettava kohdentamalla arvioinnin painopisteitä perustaitojen lisäksi vaativampiin turvallisuustaitoihin.
2) Kuljettajantutkinnon palautteellisuutta on kehitettävä, jotta tutkinto hyödyttäisi opetusta nykyistä enemmän.
3) Tutkinnon vastaanottajien osaamista on kehitettävä
4) On varauduttava voimakkaaseen kuljettajantutkintoresurssien lisäämiseen kasvavien hylkyprosenttien vuoksi. Hylätyksi tulemisen kustannuksia voitaisiin ehkä nostaa, mutta kokeen luotettavuutta tulee samalla parantaa.
5) GDE-matriisin kolmannen ja neljännen tason sisällöt on tuotava tutkintoon.

Muut järjestelmätason toimet 

1) On ratkaistava missä ja miten käsitellään niitä kuljettajakäyttäytymisen osa-alueita, joita ei voida tutkinnossa mitata.
2) Jos harjoittelu- ja syventävästä vaiheesta luovutaan, on luotava keinot uusien kuljettajien välittö- mästi kortin saannin jälkeisen korkean onnettomuusriskin vähentämiseksi. Kattavuuden saavuttamiseksi keinot eivät saa perustua vapaaehtoisuuteen.
3) On luotava uudentyyppiset menetelmät annettavan opetuksen laadun valvontaan ja ylläpitoon yksittäisten opettajien ja koulujen tasolle. Mika Hatakka
Psykologian tohtoritorstai 26. lokakuuta 2017

Kuljettajakoulutuksen uudistus


Liikenneneuvos Sabina Lindström ottaa vastuun jatkossa liikenteessä kuolleiden uusien kuljettajien kuolonkolareista. Hänen toteuttamien tutkimustensa mukaan liikenneturvallisuuteen tähtäävä kuljettajakoulutus ei paranna liikenneturvallisuutta, vaan parhaat tulokset saadaan koulutuksen määrää vähentämällä. Näin pystytään eliminoimaan liikenteessä vaaralliset yksilöt jo varhaisessa vaiheessa. Valitettavasti mukana lähtee joitain sivullisia syyttömiä, mutta kaikkien turvallisuutta tärkeämpää on korostaa yksilön vapautta toteuttaa itseään. Mikäli tulevina vuosina satut menettämään läheisiäsi liikenneonnettomuuksissa, Liikenneneuvos Sabina Lindström ottaa vastuun tapahtumista.


Esimerkiksi liikennepsygologi Mika Hatakan tutkimuksissa on todettu ajo-opetuksen monivaiheisuuden  vähentäneen merkittävästi onnettomuusriskiä uusilla kuljettajilla. Nyt suunnitellulla kuljetttajakoulutuksen uudistuksella onnettomuuksien määrä saadaan kasvamaan.

LINKKI HATAKAN TUTKIMUKSEEN
torstai 8. kesäkuuta 2017

NÄITÄ TULEE VALITETTAVASTI LISÄÄ

Kuinka monen nuoren on vielä kuoltava ennen kuin uskomme, että ajamisen oppimisessa kasvatuksella on merkittävä rooli. Autoa ei opi ajamaan ajamalla vaan ajattelemalla. On erittäin tärkeää nykyisellään ei vähentää, vaan lisätä ajo-opetukseen käytettävää aikaa. Olisi myös toivottavaa valtiolta ottaa osaa opetuksen kulujen kattamiseen.

Espoossa kaksi nuorta kuoli 8.6.2017 auton suistuttua metsään suurella nopeudella.


Syvä osanotto suruun uhrien omaisille ja tuttaville.


http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201706082200194638_u0.shtml