perjantai 24. marraskuuta 2017

Raju hinnan korotus ajokorttiin

Suunnitteilla oleva uudistus tulee hyödyttämään Brittiläisen sijoisyhtiö Bridgepointin (Ajovarma) liiketoimintaa. Jatkossa erittäin harva voi saada ajokortin ensimmäisen ajokokeen jälkeen.

Tutkintoon tähtäävän ajokokeen tavoite on hylätä ajokoe useasti, jotta uusi kuljettaja lähtee liikenteeseen nöyrällä asenteella. Henkilöille joille oman tilan hallinta tuottaa ongelmia tämä ei kuitenkaan tule toimimaan.


http://www.iltalehti.fi/autouutiset/201711152200533783_oa.shtml?_ga=2.132164102.984686022.1511287255-139585431.1497243036

sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Kuljettajakoulutuksen uudistus 2018 heinäkuussa nostaa ajokortin hintaa

Tekeillä oleva kuljettajakoulutuksen uudistus tulee nostamaan ajokortin suorittamisen kustannuksia huomattavasti, vaikka julkisuudessa väitetään hinnan alenevan. Keskivertotaitoisen oppilaan kustannukset tulevat kallistumaan nykyisestä huomattavasti.

Nykyisellään ajokortin saa edullisimmillaan noin 1500€ kaikkine opetuksineen ja tutkintomaksuineen. Jatkossa tutkintomaksut voivat olla jopa kolminkertaiset nykyiseen verrattuna. Ajo-opetuksen hintaa on vaikea arvioida, mutta vertaamalla Ison-Britannian tilanteeseen, voi arvioida sopivan ajomäärän olevan noin 30 - 40 tuntia ja lisäksi kotona tapahtuva lisäharjoittelu. Näin arvioiden ajokortin hinta tullee olemaan noin 2000 - 3000€ + kotona tapahtuva lisäharjoittelu.

Jatkossa vain erittäin taitava voi saada ajokortin halvalla. Muiden kohdalla ajokortin suorittamisen hinta tulee kasvamaan.

perjantai 27. lokakuuta 2017

Tasapainoinen vai tutkintopainotteinen järjestelmä?

Mitä pitää tehdä, jos Suomessa siirrytään tutkintopainotteiseen järjestelmään? 

Tässä selvityksessä kerätyn tiedon pohjalta näyttää siltä, täysin tutkintokeskeiseen, ilman mitään pakollista koulutusta sisältävään järjestelmään siirtyminen ei vaikuta perustellulta. Asiakkaiden kannalta keskimääräiset kustannukset eivät todennäköisesti pienenisi, vaan saattaisivat jopa nousta. Ei ole näyttöä myöskään siitä, että tutkintopainotteinen järjestelmä tuottaisi paremman turvallisuustason. Tutkintopainoitteiseen suuntaan on mahdollista siirtyä seuraavassa esitetyin edellytyksin.


Kuljettajantutkinto 

Jos tutkintopainotteiseen järjestelmään siirryttäisiin, pitäisi tutkintoa muuttaa kattamaan selvästi entistä laajempi kokonaisuus ajamisessa tarvittavista taidoista.
1) Kuljettajantutkinto on suunniteltava uudelleen ja sen vaatimustasoa on kohotettava kohdentamalla arvioinnin painopisteitä perustaitojen lisäksi vaativampiin turvallisuustaitoihin.
2) Kuljettajantutkinnon palautteellisuutta on kehitettävä, jotta tutkinto hyödyttäisi opetusta nykyistä enemmän.
3) Tutkinnon vastaanottajien osaamista on kehitettävä
4) On varauduttava voimakkaaseen kuljettajantutkintoresurssien lisäämiseen kasvavien hylkyprosenttien vuoksi. Hylätyksi tulemisen kustannuksia voitaisiin ehkä nostaa, mutta kokeen luotettavuutta tulee samalla parantaa.
5) GDE-matriisin kolmannen ja neljännen tason sisällöt on tuotava tutkintoon.

Muut järjestelmätason toimet 

1) On ratkaistava missä ja miten käsitellään niitä kuljettajakäyttäytymisen osa-alueita, joita ei voida tutkinnossa mitata.
2) Jos harjoittelu- ja syventävästä vaiheesta luovutaan, on luotava keinot uusien kuljettajien välittö- mästi kortin saannin jälkeisen korkean onnettomuusriskin vähentämiseksi. Kattavuuden saavuttamiseksi keinot eivät saa perustua vapaaehtoisuuteen.
3) On luotava uudentyyppiset menetelmät annettavan opetuksen laadun valvontaan ja ylläpitoon yksittäisten opettajien ja koulujen tasolle. Mika Hatakka
Psykologian tohtoritorstai 26. lokakuuta 2017

Kuljettajakoulutuksen uudistus


Liikenneneuvos Sabina Lindström ottaa vastuun jatkossa liikenteessä kuolleiden uusien kuljettajien kuolonkolareista. Hänen toteuttamien tutkimustensa mukaan liikenneturvallisuuteen tähtäävä kuljettajakoulutus ei paranna liikenneturvallisuutta, vaan parhaat tulokset saadaan koulutuksen määrää vähentämällä. Näin pystytään eliminoimaan liikenteessä vaaralliset yksilöt jo varhaisessa vaiheessa. Valitettavasti mukana lähtee joitain sivullisia syyttömiä, mutta kaikkien turvallisuutta tärkeämpää on korostaa yksilön vapautta toteuttaa itseään. Mikäli tulevina vuosina satut menettämään läheisiäsi liikenneonnettomuuksissa, Liikenneneuvos Sabina Lindström ottaa vastuun tapahtumista.


Esimerkiksi liikennepsygologi Mika Hatakan tutkimuksissa on todettu ajo-opetuksen monivaiheisuuden  vähentäneen merkittävästi onnettomuusriskiä uusilla kuljettajilla. Nyt suunnitellulla kuljetttajakoulutuksen uudistuksella onnettomuuksien määrä saadaan kasvamaan.

LINKKI HATAKAN TUTKIMUKSEEN
torstai 8. kesäkuuta 2017

NÄITÄ TULEE VALITETTAVASTI LISÄÄ

Kuinka monen nuoren on vielä kuoltava ennen kuin uskomme, että ajamisen oppimisessa kasvatuksella on merkittävä rooli. Autoa ei opi ajamaan ajamalla vaan ajattelemalla. On erittäin tärkeää nykyisellään ei vähentää, vaan lisätä ajo-opetukseen käytettävää aikaa. Olisi myös toivottavaa valtiolta ottaa osaa opetuksen kulujen kattamiseen.

Espoossa kaksi nuorta kuoli 8.6.2017 auton suistuttua metsään suurella nopeudella.


Syvä osanotto suruun uhrien omaisille ja tuttaville.


http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201706082200194638_u0.shtml

tiistai 6. kesäkuuta 2017

TRAFI - Liikenteen tuhoamisvirasto

Trafissa uskotaan tiukennetun ajokokeen vähentävän liikenteessä kaahaamista. Ehkäpä tämäkin nuori mies olisi ajanut nätisti liikennesääntöjen mukaan, jos hänellä olisi ollut hankala ajokoe, kuten esimerkiksi Virossa on käytössä. Jostain syystä viimeaikoina Trafilta tulleet ehdotukset liikenteen kehittämiseen vaikuttavat hullun vaarallisilta. Esimerkkinä vaikkapa jatkossa ei ajo-opetuksessa vaadita opetuspoljinta. Ruotsissa ajo-opetuksessa poljin vaatimusta ei ole ja vaikka siellä liikenne-järjestelmä on paljon paremmin kehitetty ja turvallisempi kuin Suomessa, sattuu Ruotsissa ajo-opetuksessa vuosittain kuoleman kolareita. 

Trafilla ei ilmeisesti ole mitään vaikutusta liikenteen turvallisuuden kehittämiseen Suomessa, vaan se voitaisiin turhana lakkauttaa. Tällä saataisiin säästöjä nyt syntyvien kustannusten kattamiseen. Jatkossa ajokoulutus on entistä enemmän kustannuserä Suomen valtiolle. Kannattaa myös kyseen-alaistaa Trafin haitat lento-, juna- ja laivaliikenteessä.


Tulevaisuudessa liikenne on entistä vaarallisempi paikka ja liikennekuolemien määrä tulee kasvamaan entisestään. Vastuu Trafin hulluista suunnitelmista sysätään poliitikoille.


Oikeasti tehokkain tapa turvallisuuden parantamiseen olisi noin kuukauden päästä ajokokeesta suoritettava palautekurssi. Tätä puoltavat yliopiston liikennepsygologit tutkimustensa perusteella. Nykyisellään kurssin voi suorittaa huomattavasti myöhemmin, jossain tilanteissa liian myöhään, kun henkiä on jo menetetty.


perjantai 2. kesäkuuta 2017

Tutkintopainotteinen kuljettajakoulutus

KULJETTAJATUTKINTO

Tiukennettu teoriakoe on toivottava muutos. Teoriakoetta tulisi kehittää niin, että se kohdennettaisiin kyseiselle kuljettajalle huomioiden hänen taustansa, ikä ja sukupuoli. Teoriakokeessa tulisi olla eritasoisia tehtäviä, joissa osassa virheitä sallitaan ja toisissa ei edes yhtä. Esimerkiksi nykyisellään teoriakokeessa on täysin sallittua ajaa suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohi pysähtymättä, kunhan virheitä ei tee useita.

Jatkossa kaikki eivät pysty ajokorttia saamaan, koska tutkintopainotteinen kuljettajakoulutus tulee liian kalliiksi. Ajokokeen vastaanottajia tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän. 

Tulisi selvittää miten uusi ajokorttilaki muuttaisi kuljettajatutkintoa. Selvityksessä mainitaan että kuljettajantutkintoa kehitettäisiin niin, että ajokortin suorittajan osaaminen pystytään tunnistamaan selvästi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Hyödynnetäänkö simulaattoria tutkinnossa jatkossa, jotta voidaan selvittää turvallisuuteen ja vaaratilanteiden tunnistamiseen liittyviä asioita. Nykyisellään tutkinto on todella kaukana tästä tavoitteesta ja keskittyy vain liikennetilanteiden hallintaan.

Suurin ongelma liittyy tutkinnon ajokokeen palautteen antoon. Suunnitelmissa mainitaan, että tutkinnon palautteellisuutta lisättäisiin. Nykyisellään palaute kirjallisesti on täysin luokatonta ja palaute jääkin lähes täysin suullisen palautteen varaan. Osasyynä on reilu vuosi sitten käyttöön otetut tabletit, joiden käyttö ei vielä tunnu sujuvan. Trafi tarvitsee huomattavasti aikaa kuljettajatutkinnon kehittämiseen.